O projektu

section-cover
Ovaj jednogodišnji projekat će doprineti potpunoj socijalnoj i ekonomskoj inkluziji povratnika, po Sporazumu o readmisiji i interno raseljenim licima koji su odlučili da ostanu u Srbiji, kroz održivu reintegraciju povratnika i interno raseljenih lica, posebno romske nacionalnosti. 

O čemu se radi?

Primenom uspešno testiranog modela saradnje između organizacija civilnog društva, lokalne samouprave i privatnog sektora Beogradski fond za političku izuzetnost, Liga Roma i Gradska opština Niška Banja sprovode projekta “Uspostavljanje stambene i finansijske autonomije Roma povratnika i interno raseljenih lica kroz saradnju na lokalnom nIvou” koji je finansira Evropska unija.

Planovi i projekcije- zašto smo važni našim korisnicima?

  • Pružanjue informacija vezanih za projektne aktivnosti kao i pružanje pravne i drugih pomoći.

Lokalna kancelarija u Niškoj Banji ima zadatak da bude dostupna svim potencijalnim korisnicima projekta što podrazumeva pružanje informacija o projektnim aktivnostima i pružanje pravne ili drugih vrsza pomoći. 

  • Procena potreba tržišta rada u Nišavskom, Jablaničkom i Topličkom okrugu.

Radi se analiza tržišta. Ovom analizom se procenjuju potrebe za uslugama i radnom snagom. Uspostaviće se saradnja između opštine Niška Banja, BFPE, Privredne komore Srbije, Regionalne privredne komore Niš i zainteresovanih kompanija i preduzetnika za zapošljavanje korisnika projekta.  Cilj je identifikovati najmanje 20 kompanija zainteresovanih za korisnike projekta. Najmanje 50 povratnika i IRL biće zaposleno kroz zainteresovane kompanije.

  • Pravljenje baze podataka o povratnicima i interno raseljenima kao i izrada socijalnih karti Roma i interno raseljenih lica u opštini Niška Banja.  
  • Biće organizovana 2 programa obuka za najmanje 110 IRL i povratnika.

Obuke će biti prilagođene sposobnostima, kvalifikacijama i veštinama identifikovanih polaznika. Prvi program obuka će biti iz oblasti bezbednosti i zaštite na radu. Drugi program obuka će biti organizovan u skladu sa rezultatima analize tržišta rada, koja je ranije pomenuta.

Specifičnost ovog projekta je angažovanje korisnika u popravci svojih kuća i kuća drugih korisnika. Najmanje 40 povratnika i IRL biće radno angažovano na rekonstrukciji kuća. Biće rekonstruisano najmanje 30 kuća. 

Imamo strateški pristup rešavanju problema ugroženih grupa kroz razvijanje i usvajanje lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma kao i za rešavanje pitanja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika u opštini Niška Banja. 

Sektor
  • Društveno uključivanje
EuropeAid referenca
EuropeAid/154545/DD/ACT/RS
Komponente
Grad / Region
Gradska opština Niška Banja, Nišavski okrug, Republika Srbija
EU donacija
0 €
Vreme implementacije
Jun 2018. - Jun 2020.
Korisnik
Povratnici (lica vraćena u Republiku Srbiju prema Sporazumu o readmisiji) u procesu reintegracije i interno raseljena lica (interno raseljena lica sa Kosova*) u procesu integracije.
Implementiran od strane
Beogradski fond za političku izuzetnost, Liga Roma i Gradska opština Niška Banja